Delegering av myndighet til Nærings- og fiskeridepartementet etter EØS-konkurranseloven § 10 og lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven del III

DatoFOR-2005-02-11-128
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse11.02.2005
Sist endretFOR-2014-03-03-245
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-03-05-11-§10, LOV-2004-12-17-100
Kunngjort16.02.2005
KorttittelDeleg myndighet til NFD, EØS-konkurranseloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. februar 2005 med hjemmel i lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) § 10 og lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven del III. Fremmet av Moderniseringsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 3 mars 2014 nr. 245. 

1.Kongens myndighet etter lov 5. mars 2004 nr. 11 om gjennomføring og kontroll av EØS-avtalens konkurranseregler mv. (EØS-konkurranseloven) § 10 til å bestemme ikrafttredelse av loven delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.
2.Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 100 om endringer i EØS-konkurranseloven og konkurranseloven del III til å bestemme ikrafttredelse av EØS-konkurranseloven delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.
0Endret ved vedtak 3 mars 2014 nr. 245.