Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter sjømannsloven § 32.

DatoFOR-2005-02-18-147
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 2
Ikrafttredelse18.02.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18-§32
Kunngjort22.02.2005
KorttittelDeleg. til NHD etter sjømannsloven

Fastsatt ved kgl.res. 18. februar 2005 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 32 nest siste og siste ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 32 nest siste og siste ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.