Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om varemerker § 62, lov om fellesmerker § 8, lov om patenter § 68 og § 69 og designloven § 52.

DatoFOR-2005-03-11-226
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse11.03.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-03-03-4-§62, LOV-1961-03-03-5-§8, LOV-1967-12-15-9-§68, LOV-1967-12-15-9-§69, LOV-2003-03-14-15-§52
Kunngjort15.03.2005
KorttittelDeleg. til NHD

Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 2005 med hjemmel i lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 62, lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 8, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 68 og § 69 og lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) § 52. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 3. mars 1961 nr. 4 om varemerker § 62, lov 3. mars 1961 nr. 5 om fellesmerker § 8, lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter § 68 og § 69 og lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) § 52 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.