Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter ekomloven § 5-3.

DatoFOR-2005-03-14-233
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 3
Ikrafttredelse14.03.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-07-04-83-§1-4, LOV-2003-07-04-83-§5-3, FOR-2003-07-04-881
Kunngjort18.03.2005
KorttittelDeleg. av myndighet til JD etter ekomloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 14. mars 2005 med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, jf. funksjonsfordelingsvedtak 4. juli 2003 nr. 881 punkt 4. 

Med hjemmel i lov 4. juli 2003 nr. 83 om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) § 1-4, jf. vedtak 4. juli 2003 nr. 881 om funksjonsfordeling innen myndigheten etter lov om elektronisk kommunikasjon punkt 4 bestemmer Samferdselsdepartementet at Justis- og politidepartementet skal være myndighet etter ekomloven med særlig kompetanse etter § 5-3 første ledd punkt 1 til å inngå avtale med eller ved pålegg utpeke en eller flere tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjeneste for å sikre tilbud av ytelser til nød- og sikkerhetstjenesten (kystradioen) til sikring av de oppgaver innen kystradioens dekningsområde som Norge har påtatt seg gjennom internasjonale overenskomster. Justis- og politidepartementet kan gi forskrifter om spesielle samfunnspålagte oppgaver etter ekomloven § 5-3 første ledd punkt 1, jf. § 5-3 tredje ledd.