Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet, Finansdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet etter SE-loven § 2 og § 3.

DatoFOR-2005-04-01-270
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-14-§2, LOV-2005-04-01-14-§3
Kunngjort01.04.2005
KorttittelDeleg. av myndighet etter SE-loven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 1. april 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 2 annet ledd og § 3 første punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 14 om europeiske selskaper ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10a (rådsforordning (EF) nr. 2157/2001) (SE-loven) § 2 annet ledd første punktum delegeres til Justis- og politidepartementet.

Kongens myndighet etter § 2 annet ledd annet punktum delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter § 3 første punktum delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.