Meddelelse om ikrafttredelse av forskrift 11. mars 2005 nr. 227 om endring i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret.

DatoFOR-2005-05-12-420
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 6
Ikrafttredelse12.07.2005, 19.08.2005
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-11-227, FOR-2003-04-11-456
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2005-03-11-227
Kunngjort13.05.2005
KorttittelIkrafttr. av endring i forskrift om patentavg.

Meddelelse fra Nærings- og handelsdepartementet 12. mai 2005, jf. forskrift 11. mars 2005 nr. 227 om endring i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret del II. 

1.Forskrift 11. mars 2005 nr. 227 om endring i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret, endringen i § 14: Avgiftsendringen for internasjonale varemerkesaker kunngjøres i Notice No. 10/2005 og vil ha virkning fra og med fredag 19. august 2005.
2.Forskrift 11. mars 2005 nr. 227 om endring i forskrift om avgifter mv. til Patentstyret, endringene i § 31 - § 33: Avgiftsendringen for internasjonale patentsaker kunngjøres i PCT Gazette No. 19/2005, og vil ha virkning fra og med tirsdag 12. juli 2005.

Norge har ikke tiltrådt Haag-avtalen ennå. På designområdet er det derfor i dag bare en nasjonal ordning for beskyttelse av design.