Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter vegloven § 9 første ledd og § 10 tredje ledd.

DatoFOR-2005-05-27-472
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse27.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§9, LOV-1963-06-21-23-§10
Kunngjort27.05.2005
KorttittelDeleg. av myndighet til SD etter vegloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 27. mai 2005 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 9 første ledd og § 10 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 9 første ledd og § 10 tredje ledd delegeres til Samferdselsdepartementet.