Delegering av myndigheit til Landbruks- og matdepartementet etter skogbrukslova.

DatoFOR-2005-05-27-488
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse27.05.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31
Kunngjort31.05.2005
KorttittelDeleg. til LMD etter skogbrukslova

Fastsett ved Kronprinsreg.res. 27. mai 2005 med heimel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova). Fremja av Landbruks- og matdepartementet. 

Den myndigheit som etter lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) er tillagt Kongen eller departementet vert lagt til Landbruks- og matdepartementet.