Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter lov om behandling av forbrukertvister § 3, § 5, § 14 og § 16.

DatoFOR-2005-06-03-511
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse03.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1978-04-28-18-§3, LOV-1978-04-28-18-§5, LOV-1978-04-28-18-§14, LOV-1978-04-28-18-§16
Kunngjort07.06.2005
KorttittelDeleg. til BFD etter forbrukertvistloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 3. juni 2005 med hjemmel i lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister § 3, § 5, § 14 og § 16. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet til å gi, endre og oppheve forskrifter i medhold av lov 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister § 3, § 5, § 14 og § 16 delegeres til Barne- og familiedepartementet.