Delegering av myndighet til Barne- og familiedepartementet etter lov om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4

DatoFOR-2005-06-10-530
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 7
Ikrafttredelse10.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1891-06-06-2-§4
Kunngjort10.06.2005
KorttittelDeleg. til BFD etter gull-, sølv- og platinavarelov

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2005 med hjemmel i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4. Fremmet av Barne- og familiedepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). 

Kongens myndighet etter lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v. § 4 delegeres til Barne- og familiedepartementet.