Delegering av myndighet til Arbeids- og sosialdepartementet etter lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover del VI nr. 1.

DatoFOR-2005-06-17-600
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-86
Kunngjort21.06.2005
KorttittelDeleg. til ASD etter alkoholloven mv.

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover del VI nr. 1. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 17. desember 2004 nr. 86 om endringer i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. og enkelte andre lover del VI nr. 1 delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.