Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 17. juni 2005 nr. 78 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)

DatoFOR-2005-06-17-626
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-78
Kunngjort22.06.2005
KorttittelDeleg. av myndighet til FIN etter regnskapsloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 78 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven). Fremmet av Finansdepartementet. 

Med departementet menes Finansdepartementet i lov 17. juni 2005 nr. 78 om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) del I.