Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter lov om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige.

DatoFOR-2005-06-17-679
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31-§1, LOV-1972-06-09-31-§3, LOV-1972-06-09-31-§12, LOV-1972-06-09-31-§38, LOV-1972-06-09-31-§48, LOV-1972-06-09-31-§60
Kunngjort28.06.2005
KorttittelDeleg. til LMD etter svensk-norsk beitelov

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2005 med hjemmel i lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige § 1 annet ledd, § 3, § 12 fjerde ledd, § 38 annet ledd, § 48 og § 60. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Kongens myndighet til å fastsette forskrifter etter lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige § 1 annet ledd, § 3, § 12 fjerde ledd, § 38 annet ledd, § 48 og § 60 delegeres til Landbruks- og matdepartementet.