Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter skatteloven § 10-70.

DatoFOR-2005-06-28-724
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse28.06.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§10-70
Kunngjort01.07.2005
KorttittelDeleg. av myndighet etter skatteloven

Fastsatt av Finansdepartementet 28. juni 2005 med hjemmel i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-70. 

Finansdepartementets myndighet etter lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 10-70 og forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven 26. mars 1999 nr. 14 § 10-63, til å fastsette og ajourføre listene over land som skal anses som lavskattland og land som ikke skal anses som lavskattland delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen gjelder forskrift som skal ha virkning fra inntektsåret 2006.