Forskrift om endring i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

DatoFOR-2005-08-19-905
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endret
EndrerFOR-1991-03-22-157
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-04-27-9-§2, LOV-1990-04-27-9-§3, LOV-1990-04-27-9-§6, LOV-1990-04-27-9-§7, LOV-1990-04-27-9-§8
Kunngjort23.08.2005
KorttittelEndr. regulering av fiskeeksport, delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 19. august 2005 med hjemmel i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer § 2, § 3, § 6, § 7 og § 8. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet.

I

I forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer gjøres følgende endringer: ---

II

Fiskeri- og kystdepartementet kan gjøre endringer i forskrift 22. mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

III

Denne forskriften trer i kraft 1. september 2005.