Delegering av myndighet til Post- og teletilsynet etter lov om verdipapirhandel § 12-2a annet ledd nr. 3.

DatoFOR-2005-09-01-955
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse01.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-19-79-§12-2a, FOR-2005-03-04-202
Kunngjort02.09.2005
KorttittelDeleg. til PTT etter verdipapirhandelloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. september 2005 med hjemmel i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 12-2a annet ledd nr. 3, jf. delegeringsvedtak 4. mars 2005 nr. 202. 

Samferdselsdepartementet delegerer sin myndighet etter lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 12-2a annet ledd nr. 3 til Post- og teletilsynet.