Delegering av myndighet til Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 første ledd.

DatoFOR-2005-09-02-962
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 11
Ikrafttredelse02.09.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-14-68-§12
Kunngjort06.09.2005
KorttittelDeleg. etter fiskeoppdrettsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 2. september 2005 med hjemmel i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 første ledd. Fremmet av Fiskeri- og kystdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr m.v. § 12 første ledd delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet.