Vedtak om etablering av koordineringsorgan for forvaltningens bruk av sikkerhetstjenester og -produkter ved elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen.

DatoFOR-2005-10-07-1117
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 12
Ikrafttredelse07.10.2005
Sist endretFOR-2014-04-11-530
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2004-06-25-988-§27, LOV-1967-02-10-§15a, LOV-2001-06-15-81-§5
Kunngjort11.10.2005
KorttittelVedtak om koordineringsorggan for eforvaltning

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 7. oktober 2005 med hjemmel i forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) § 27. Fremmet av Moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 530. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet utpekes som organ med koordineringsansvar for forvaltningens bruk av sikkerhetstjenester og -produkter ved elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen iht. forskrift 25. juni 2004 nr. 988 om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften), § 27 (1), (2) og (3).