Delegering av fullmakter til Forsvarsdepartementet i forbindelse med nytt styrkeoppbyggingssystem.

DatoFOR-2005-12-09-1438
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2005 hefte 15
Ikrafttredelse09.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort15.12.2005
KorttittelDeleg. til FD ifm. nytt styrkeoppbyggingssystem

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 2005. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

1.Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å fastsette styrkeoppbyggingssystemet i tråd med retningslinjer gitt i denne kongelige resolusjon. Denne fullmakten kan delegeres til forsvarssjefen.
2.Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å stadfeste nødvendige endringer av styrkeoppbyggingstiltakene i Beredskapssystem for Forsvaret.