Delvis ikrafttr. lov 2005:43

DatoFOR-2005-12-16-1526
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-43
Kunngjort20.12.2005
KorttittelDelvis ikrafttr. lov 2005:43

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VIII. Fremmet av Finansdepartementet. 

1.Lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del I, II, III, V, VII og VIII trer i kraft 1. januar 2006.
2.Konsolidering etter bestemmelsen i lovvedtaket del V som gjelder finansieringsvirksomhetsloven § 2a-9, skal første gang gjennomføres for regnskapsår påbegynt 1. januar 2005 eller senere.