Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet etter lov om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd.

DatoFOR-2005-12-16-1572
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse21.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§2
Kunngjort21.12.2005
KorttittelDeleg. av myndighet til NHD og FKD

Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet, for andre forekomster enn marine levende ressurser.
2.Kongens myndighet etter lov 21. juni 1963 nr. 12 om vitenskapelig utforskning og undersøkelse etter og utnyttelse av andre undersjøiske forekomster enn petroleumsforekomster § 2 andre ledd delegeres til Fiskeri- og kystdepartementet, for marine levende ressurser.