Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

DatoFOR-2005-12-21-1581
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse21.12.2005
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-12-21-124-§1, LOV-2005-12-21-124-§4, LOV-2005-12-21-124-§5
Kunngjort21.12.2005
KorttittelDelegering til FIN etter OTP-loven

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2005 med hjemmel i lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 21. desember 2005 nr. 124 om obligatorisk tjenestepensjon delegeres til Finansdepartementet.