Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-22.

DatoFOR-2006-02-10-130
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 3
Ikrafttredelse10.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1999-11-19-1158-§5-22
Kunngjort14.02.2006
KorttittelDeleg. myndighet til SKD etter FSFIN

Fastsatt av Finansdepartementet 10. februar 2006 med hjemmel i forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-22. 

Departementet delegerer herved den kompetansen vi har til å fastsette skjermingsrenten etter forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 § 5-22 til Skattedirektoratet. Delegeringen trer i kraft straks og har virkning fra og med den skjermingsrenten som skal gjelde for mars og april 2006.