Delegering av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 33.

DatoFOR-2006-02-20-228
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 3
Ikrafttredelse20.02.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§33
Kunngjort24.02.2006
KorttittelDeleg myndighet Mattilsynet etter veterinærloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. februar 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 33.

I

Departementets myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 33, delegeres til Mattilsynet.

II

Delegeringen trer i kraft straks.