Delegering av myndighet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter statsborgerloven § 2, § 7, § 8, § 9, § 20, § 24, § 27, § 29 og § 32.

DatoFOR-2006-06-30-755
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-51-§2, LOV-2005-06-10-51-§7, LOV-2005-06-10-51-§8, LOV-2005-06-10-51-§9, LOV-2005-06-10-51-§20, LOV-2005-06-10-51-§24, LOV-2005-06-10-51-§27, LOV-2005-06-10-51-§29, LOV-2005-06-10-51-§32
Kunngjort03.07.2006
Rettet01.04.2016 (Tilordnet nytt departement)
KorttittelDeleg. til AID etter statsborgerloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 2, § 7, § 8, § 9, § 20, § 24, § 27, § 29 og § 32. Fremmet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet).
Rettelser: 01.04.2016 (Tilordnet nytt departement).

I

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) § 2, § 7, § 8, § 9, § 20, § 24, § 27, § 29 og § 32 delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. september 2006.