Ikrafttredelse av lov 30. juni 2006 nr. 38 om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover.

DatoFOR-2006-06-30-773
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-38 jf. LOV-1988-06-10-40-§2-17, LOV-1993-06-18-109-§9, LOV-1998-07-17-56-§1-7, LOV-1999-01-15-2-§3-6, LOV-2005-06-10-41-§9-1
Kunngjort03.07.2006
KorttittelIkrafttr. av lov 2006:38

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 38 om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover del X første ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Lov 30. juni 2006 nr. 38 om endringer i lov 18. juni 1993 nr. 109 om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven), lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven), lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) og enkelte andre lover trer i kraft 1. juli 2006.

Med departementet menes Finansdepartementet i lovvedtaket del IV (finansieringsvirksomhetsloven) ny § 2-17 femte ledd, lovvedtaket del V (regnskapsførerloven) endret § 9, lovvedtaket del VI (regnskapsloven) § 1-7 første ledd nytt fjerde punktum, lovvedtaket del VII (revisorloven) endret § 3-6 og lovvedtaket del IX (forsikringsformidlingsloven) endret § 9-1.