Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning).

DatoFOR-2006-06-30-775
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-40 jf. LOV-2005-06-10-44-§17-2
Kunngjort03.07.2006
KorttittelDeleg. til FIN etter forsikringsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 40 om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning) del II tredje ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 30. juni 2006 nr. 40 om endringer i forsikringsloven (utlikning i fellesordninger for premieberegning) del II til å fastsette overgangsregler delegeres til Finansdepartementet.