Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter forsikringsloven.

DatoFOR-2006-06-30-777
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-44
Kunngjort03.07.2006
KorttittelDeleg. til FIN etter forsikringsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) delegeres til Finansdepartementet:

-§ 1-1 tredje ledd,
-§ 1-6 annet ledd,
-§ 2-1 første ledd,
-§ 2-2 første ledd,
-§ 2-4 annet og tredje ledd,
-§ 3-2 første ledd,
-§ 3-5 bokstav b),
-§ 3-6 første og annet ledd,
-§ 3-7,
-§ 3-8 første og annet ledd,
-§ 4-1 annet ledd,
-§ 4-2 annet ledd,
-§ 5-1 første og tredje ledd,
-§ 5-4 tredje og fjerde ledd,
-§ 5-5 tredje ledd,
-§ 6-1 tredje ledd,
-§ 6-2 annet ledd,
-§ 6-3 annet ledd,
-§ 6-4 annet ledd,
-§ 6-5 annet og tredje ledd,
-§ 6-6 annet ledd,
-§ 7-2 tredje ledd,
-§ 7-3 første og fjerde ledd,
-§ 7-4 annet ledd,
-§ 7-5 tredje og fjerde ledd,
-§ 7-10 fjerde ledd,
-§ 7-11 fjerde ledd,
-§ 7-12 første og annet ledd,
-§ 8-2 første ledd,
-§ 8-3 annet ledd,
-§ 8-4 annet ledd,
-§ 9-1 fjerde ledd,
-§ 9-2 annet ledd,
-§ 9-3 tredje, fjerde og sjette ledd,
-§ 9-5 tredje ledd,
-§ 9-6 første ledd,
-§ 9-10 fjerde ledd,
-§ 9-12 første og tredje ledd,
-§ 9-13 første ledd,
-§ 9-15 fjerde ledd,
-§ 9-16 annet ledd,
-§ 9-17 annet ledd,
-§ 9-18 tredje ledd,
-§ 9-20 tredje ledd,
-§ 9-21 tredje ledd,
-§ 9-22 tredje ledd,
-§ 9-24 annet ledd,
-§ 9-26,
-§ 12-1 fjerde ledd,
-§ 12-2 annet ledd,
-§ 12-3 første og annet ledd,
-§ 13-1 første ledd
-§ 14-4,
-§ 14-5,
-§ 14-6 fjerde ledd,
-§ 14-7 fjerde ledd,
-§ 15-1,
-§ 15-4,
-§ 15-6,
-§ 15-7,
-§ 15-8 første og tredje ledd.