Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet etter SCE-loven.

DatoFOR-2006-06-30-779
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 9
Ikrafttredelse30.06.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-50-§2, LOV-2006-06-30-50-§3
Kunngjort03.07.2006
KorttittelDeleg. til JD og AID etter SCE-loven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 30. juni 2006 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) § 2 annet ledd og § 3 første punktum. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) § 2 annet ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.

Kongens myndighet etter lov 30. juni 2006 nr. 50 om europeiske samvirkeforetak ved gjennomføring av EØS-avtalen vedlegg XXII nr. 10c (rådsforordning (EF) nr. 1435/2003) (SCE-loven) § 3 første punktum delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.