Delegering av myndighet til Arbeids- og sosialdepartementet etter lov om interkommunale selskaper § 10 tolvte ledd.

DatoFOR-2006-08-18-991
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 12
Ikrafttredelse18.08.2006
Sist endretFOR-2014-04-11-537
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-29-6-§10
Kunngjort25.08.2006
KorttittelDeleg. til ASD etter IKS-loven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. august 2006 med hjemmel i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 10 tolvte ledd. Fremmet av Kommunal- og regionaldepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).
Endringer: Endret ved vedtak 11 april 2014 nr. 537. 

Kongens myndighet etter lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 10 tolvte ledd delegeres til Arbeids- og sosialdepartementet.