Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter kredittilsynsloven § 7 femte ledd.

DatoFOR-2006-09-15-1066
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 12
Ikrafttredelse15.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§7
Kunngjort19.09.2006
KorttittelDeleg. til FIN etter kredittilsynsloven

Fastsatt ved kgl.res. 15. september 2006 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 7 femte ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (kredittilsynsloven) § 7 femte ledd delegeres til Finansdepartementet.