Delegering av myndighet til Skattedirektoratet til å fastsette forskrift om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form.

DatoFOR-2006-09-19-1085
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse19.09.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1970-01-16-1-§12
Kunngjort26.09.2006
KorttittelDelegering til Skd, folkeregistreringsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 19. september 2006 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 12 annet ledd.

§ 1.Myndigheten til å fastsette forskrift etter lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 12 annet ledd om at offentlige myndigheter skal gi opplysninger til bruk for folkeregistreringen i elektronisk form, delegeres til Skattedirektoratet.
§ 2.Vedtaket trer i kraft straks.