Delegering av myndighet til Kirkemøtet etter Grunnloven § 16.

DatoFOR-2006-10-13-1159
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse13.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16
Kunngjort17.10.2006
KorttittelDeleg. av myndighet til Kirkemøtet

Fastsatt ved kgl.res. 13. oktober 2006 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov 17. mai 1814 § 16. Fremmet av Kultur- og kirkedepartementet. 

I medhold av Grunnloven § 16 bemyndiges Kirkemøtet til å godkjenne alle gudstjenstlige bøker i Den norske kirke.