Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet til å fastsette tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet.

DatoFOR-2006-10-26-1194
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2006 hefte 13
Ikrafttredelse26.10.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-24, LOV-1993-06-11-101-§7-25, LOV-1993-06-11-101-§15-4
Kunngjort27.10.2006
KorttittelDelegering til Luftfartstilsynet etter luftl.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. oktober 2006 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-24 første ledd, § 7-25 første og annet ledd og § 15-4. 

Samferdselsdepartementet delegerer med dette myndighet til Luftfartstilsynet til å gi midlertidig forskrift som gjennomfører tilsvarende bestemmelser som i forordning (EF) nr. 1546/2006.