Delegering av myndighet til Mattilsynet etter lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 27.

DatoFOR-2006-11-06-1262
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2006 hefte 14
Ikrafttredelse01.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-75-§27
Kunngjort21.11.2006
KorttittelDelegering til Mattilsynet etter veterinærloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. november 2006 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 27.

I

Departementets myndighet etter lov 15. juni 2001 nr. 75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell § 27 delegeres til Mattilsynet.

II

Delegeringen trer i kraft 1. desember 2006.