Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk).

DatoFOR-2006-12-08-1376
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 15
Ikrafttredelse08.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2006-06-30-39
Kunngjort12.12.2006
KorttittelDeleg. til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 2006 med hjemmel i lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk). Fremmet av Finansdepartementet. 

Med departementet menes i lov 30. juni 2006 nr. 39 om endringer i finansieringsvirksomhetsloven, verdipapirhandelloven og i enkelte andre lover (nytt kapitaldekningsregelverk) del III ny § 2-9a åttende ledd, ny § 2-9b femte ledd og ny § 2-9c annet ledd, del IV ny § 8-10a tiende ledd, ny § 8-10b femte ledd og ny § 8-10c annet ledd Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lovvedtakets del V tredje ledd delegeres til Finansdepartementet.