Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om registrering av foretak § 1-1 tredje ledd.

DatoFOR-2006-12-22-1528
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-78-§1-1
Kunngjort22.12.2006
KorttittelDelegering til NHD etter foretaksregisterloven

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1 tredje ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 1-1 tredje ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.