Deleg. til Finansdepartementet

DatoFOR-2006-12-22-1608
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-43
Kunngjort03.01.2007
KorttittelDeleg. til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VIII. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 10. juni 2005 nr. 43 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven), lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (finansgrupper, obligasjoner med pant i utlånsportefølje og skadeforsikringsselskapenes garantiordning) del VIII delegeres til Finansdepartementet.