Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-1 fjerde ledd og § 2A-2 annet ledd annet punktum.

DatoFOR-2006-12-22-1609
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2006 hefte 16
Ikrafttredelse22.12.2006
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-12-06-75-§2a-1, LOV-1996-12-06-75-§2a-2
Kunngjort03.01.2007
KorttittelDeleg. til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 22. desember 2006 med hjemmel i lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-1 fjerde ledd og § 2A-2 annet ledd annet punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 6. desember 1996 nr. 75 om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner § 2A-1 fjerde ledd og § 2A-2 annet ledd annet punktum delegeres til Finansdepartementet.