Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter aksjeloven § 16-17 tredje ledd og allmennaksjeloven § 16-17 tredje ledd.

DatoFOR-2007-02-09-155
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse09.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§16-17, LOV-1997-06-13-45-§16-17
Kunngjort13.02.2007
KorttittelDelegering til NHD etter asl. og asal.

Fastsatt ved kgl.res. 9. februar 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 16-17 tredje ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 16-17 tredje ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 16-17 tredje ledd og lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper § 16-17 tredje ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.