Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter sjømannsloven § 34 annet ledd.

DatoFOR-2007-02-16-169
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 2
Ikrafttredelse16.02.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18-§34
Kunngjort16.02.2007
KorttittelDeleg. til NHD etter sjømannsloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. februar 2007 med hjemmel i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 § 34 annet ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter sjømannsloven § 34 annet ledd delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.