Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 8-6 og § 9-8 nr. 2

DatoFOR-2007-03-02-1262
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§8-6, LOV-1980-06-13-24-§9-8
Kunngjort23.11.2007   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter ligningsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. mars 2007 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 8-6 og § 9-8 nr. 2. 

Myndigheten som etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 8-6 og § 9-8 nr. 2 er lagt til departementet er i brev 2. mars 2007 delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.