Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om avgift på arv og visse gaver § 24

DatoFOR-2007-03-02-1264
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2008
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1964-06-19-14-§24
Kunngjort23.11.2007   kl. 14.35
KorttittelDeleg. til Skattedir. etter arveavgiftsloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. mars 2007 med hjemmel i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 24. 

Myndighet som etter lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver § 24 er lagt til departementet er i brev 2. mars 2007 delegert til Skattedirektoratet med virkning fra 1. januar 2008.