Delvis ikrafttredelse av lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.).

DatoFOR-2007-03-16-272
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse16.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-03-16-11
Kunngjort20.03.2007
KorttittelDelvis ikrafttr. av lov 2007:11

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2007 med hjemmel i lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del XIII. Fremmet av Finansdepartementet. 

Lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.), lovvedtaket del I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII og XIII trer i kraft straks.

Lovvedtaket del X og XI gis tilbakevirkende kraft for frilansere for innskuddsåret 2006.