Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter sentralbankloven § 11 fjerde ledd.

DatoFOR-2007-03-16-273
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 3
Ikrafttredelse16.03.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-05-24-28-§11, LOV-2007-03-16-11
Kunngjort20.03.2007
KorttittelDeleg. til FIN etter sentralbankloven

Fastsatt ved kgl.res. 16. mars 2007 med hjemmel i lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 11 fjerde ledd, jf. lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del V. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lovvedtaket del V til å fastsette forskrifter delegeres til Finansdepartementet.1

1Kongens myndighet etter lov 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 11 fjerde ledd, jf. lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del V til å fastsette forskrifter, delegeres til Finansdepartementet.