Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter vegloven § 62 første ledd.

DatoFOR-2007-05-15-518
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse15.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§62
Kunngjort18.05.2007
KorttittelDeleg. til SD etter vegloven

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2007 med hjemmel i veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 62 første ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter veglov 21. juni 1963 nr. 23 § 62 første ledd til å fastsette forskrifter om tunnelsikkerhet delegeres til Samferdselsdepartementet.