Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35.

DatoFOR-2007-05-25-553
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse25.05.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-28, LOV-1988-06-10-40-§2-29, LOV-1988-06-10-40-§2-30, LOV-1988-06-10-40-§2-31, LOV-1988-06-10-40-§2-32, LOV-1988-06-10-40-§2-33, LOV-1988-06-10-40-§2-34, LOV-1988-06-10-40-§2-35, LOV-2007-03-16-11
Kunngjort30.05.2007
KorttittelDeleg. til FIN etter finansieringsvirksomhetsloven

Fastsatt ved kgl.res. 25. mai 2007 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35, jf. lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del VI. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 16. mars 2007 nr. 11 del VI til å fastsette forskrifter delegeres til Finansdepartementet.1

1Kongens myndighet etter lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35, jf. lov 16. mars 2007 nr. 11 om endringer i finanslovgivningen mv. (forvalterregistrering av aksjer, obligasjoner med fortrinnsrett, mv.) del VI til å fastsette forskrifter, delegeres til Finansdepartementet.