Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om fritids- og småbåter § 20 annet ledd, § 23 annet ledd, § 26a og § 26b.

DatoFOR-2007-05-31-591
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse31.05.2007
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§20, LOV-1998-06-26-47-§23, LOV-1998-06-26-47-§26a, LOV-1998-06-26-47-§26b, FOR-1998-11-27-1095
Kunngjort12.06.2007
KorttittelDelegering til SFD etter fritids- og småbåtloven

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet) 31. mai 2007 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 20 annet ledd, § 23 annet ledd, § 26a og § 26b, jf. delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095.
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Ved delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095, fremmet av Justis- og politidepartementet, er Kongens myndighet etter lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter kapittel 3 delegert til Nærings- og fiskeridepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet delegerer med hjemmel i delegeringsvedtak 27. november 1998 nr. 1095 til Sjøfartsdirektoratet myndighet til å utarbeide og fastsette forskrifter i henhold til § 20 annet ledd, § 23 annet ledd, § 26a og § 26b.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.