Delegering av myndighet til Medietilsynet etter lov om kringkasting § 2-1 annet ledd.

DatoFOR-2007-06-04-581
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2007 hefte 5
Ikrafttredelse04.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1
Kunngjort08.06.2007
KorttittelDeleg. til Medietilsynet etter kringkastingsl.

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 4. juni 2007 med hjemmel i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 annet ledd. 

Kultur- og kirkedepartementets myndighet etter lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 andre ledd til å gi konsesjoner til riksdekkende fjernsyn i digitale bakkenett delegeres til Medietilsynet.

Delegeringsvedtaket trer i kraft straks.