Delegering av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter reindriftsloven § 5, § 8, § 19, § 21, § 22, § 25, § 26, § 64, § 67, § 71, § 72, § 76, § 77 og § 82 annet ledd

DatoFOR-2007-06-15-628
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2007 hefte 6
Ikrafttredelse15.06.2007
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-06-15-40-§5, LOV-2007-06-15-40-§8, LOV-2007-06-15-40-§19, LOV-2007-06-15-40-§21, LOV-2007-06-15-40-§22, LOV-2007-06-15-40-§25, LOV-2007-06-15-40-§26, LOV-2007-06-15-40-§64, LOV-2007-06-15-40-§67, LOV-2007-06-15-40-§71, LOV-2007-06-15-40-§72, LOV-2007-06-15-40-§76, LOV-2007-06-15-40-§77, LOV-2007-06-15-40-§82
Kunngjort15.06.2007
KorttittelDeleg. til LMD etter reindriftsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2007 med hjemmel i lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven) § 5, § 8, § 19, § 21, § 22, § 25, § 26, § 64, § 67, § 71, § 72, § 76, § 77 og § 82 annet ledd. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet. 

Kongens myndighet til å fatte vedtak etter § 5, § 8, § 19, § 21, § 22, § 25, § 26, § 64, § 67, § 71, § 72, § 76, § 77 og § 82 annet ledd delegeres til Landbruks- og matdepartementet.